Případová studie BluEmi s.r.o.

pripadova_studie_Kreslicí plátno 1.png
cs | en

Případová studie BluEmi s.r.o.

Společnost BluEmi s.r.o. je menší obchodní firma specializující se na obchodování s měřicí technikou v oblasti radiokomunikací, měření optických vlastností zdrojů záření a materiálů, a také s testovací technikou pro automobilový průmysl. Spolupracuje jak s tuzemskými firmami, tak i se zahraničními partnery v Evropě, Americe i Asii. S postupem času společnost začala být stále úspěšnější a začalo být velmi obtížné efektivně řídit interakci se zákazníky. Bez centralizovaného systému pro kompletní správu interakcí se zákazníky či dodavateli měla společnost potíže s kvalitním zpracováním a vyhodnocováním informací. Ty jsou nutné pro správný přístup k zákazníkovi a sledováním kompletní obchodní příležitosti. Společnost BluEmi se rozhodla tyto problémy řešit implementací řešení CRM.

Problémy k řešení

Před zavedením systému Collega, čelila společnost BluEmi několika problémům:

 • Správa zákazníků, dodavatelů a jejich kontaktních osob byla vedena v několika Excel souborech uložených na sdíleném disku. Tyto soubory rychle narostly a práce s nimi byla velice obtížná.
 • Nikde nebyly vedeny informace o obchodních příležitostech, schůzkách se zákazníky a jejich požadavky. Tyto informace byly dohledatelné buď v mailu nebo v osobních poznámkách obchodníka. To způsobovalo časté chyby v následných nabídkách a občas se na poslání nabídky úplně zapomnělo.
 • Vytváření nabídek a obecně celý proces obchodního případu je složitá věc, především pokud obchodujete ve více měnách. BluEmi pro všechny dokumenty (nabídka, potvrzení objednávky, dodací list atd.) měla předdefinovanou šablonu v MS Office a následně se do něj kopírovaly informace o zákazníkovi či prodávaných položkách. Vytvoření jednoho dokumentu se mohlo pohybovat až v rámci jednotek hodin, což naprosto zredukovalo efektivitu procesů.
 • Nabízené produkty od smluvních dodavatelů (ale i vlastní) byly rozprostřeny po různých dokumentech napříč firmou, včetně jejich nákupních a prodejních cen. S těmito informacemi se pracovalo manuálně a všechny výpočty (celková cena, slevy, DPH…) se počítaly ručně.
 • Celkový proces obchodního případu vyžadoval hodně manuální práce a zvyšoval čas potřebný pro zpracování daného úkolu, což se nelíbilo vedení společnosti.

case_study_problemy.png

Řešení

Po posouzení několika možností si společnost vybrala systém Collega. Po zavedení systému se všechny zmíněné problémy vyřešily. Toto řešení dovolilo společnosti z velké míry proces obchodního případu zautomatizovat a problémy byly odstraněny. Klíčové body, které k tomuto vedly jsou:

 • Vytvoření centrálního systému pro správu interakcí se zákazníky. Díky systému Collega CRM byly všechny interakce se zákazníky zaznamenány, což týmu usnadnilo správu požadavků a včasnou reakci.
 • Automatizace procesu příležitostí, nabídek a obchodních případů vedly k velkému ušetření času a peněz. Automatické generování dokumentů odstranilo časově náročnou manuální práci a dovolilo týmu soustředit se na obchodní záležitosti.
 • Databáze produktů a jejich import ušetřil mnoho času, peněz a snížil celkovou chybovost.

pripadova_studie_vysledek.png

Výsledek

Od zavedení systému Collega na začátku roku 2022 je vidět velký dopad na fungování a efektivitu celé firmy. Zde je několik čísel za rok 2022:

 • Obchodní tým byl schopný komunikovat se zákazníky efektivněji, což zlepšilo průměrný čas odpovědi zákazníkovi o více jak 50 % a zredukovalo počet zapomenutých příležitosti na 0.
 • Automatické generování dokumentů v kombinaci s efektivním UX designem zrychlilo proces nabídek a obchodních případů v průměru o více jak 100 %.
 • Oproti roku 2021 se zvýšili prodeje o 22 %.
 • Negativní zpětná vazba od zákazníků kvůli chybným informacím nebo špatně nabídnutým položkám prakticky zmizela.

Závěr

Během používání systému měla společnost BluEmi vynikající nápady, které by jim usnadnili práci a ještě zlepšili náš produkt. Za takovéto informace jsme velice rádi a ve spolupráci s nimi jsme nové funkcionality implementovali. Zpětnou vazbu a požadavky na nové funkcionality či jejich zlepšení vždy rádi uslyšíme a jsme připravení osobně diskutovat s každým naším zákazníkem.

Zavedení systému Collega může menším a středním společnostem jako je BluEmi pomoci zlepšit vztahy se zákazníky, zefektivnit prodejní procesy a získat cenné informace o chování zákazníků. Se správným řešením a efektivní implementací mohou společnosti z používání systému získat významné výhody.

Pokud Vás systém Collega zaujal, vyzkoušejte ho zcela zdarma na tomto odkaze.

Kontakt

DataSession s.r.o.
Pod Pekařkou 107/1, Podolí, 147 00 Praha 4
IČO: 09598871
© 2023 DataSession s.r.o.